СТРОЙРЕМОНТ 2020

Строителство с гарантирано качество

ЗА НАС

Строителство с гарантирано качество

Фирма СТРОЙРЕМОНТ 2020 ЕООД работи и се усъвършенства в областта на строителството в София и страната. Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя, съобразно изискванията на Закона за Камарата на строителите. Фирмата е утвърден и търсен партньор на българския пазар, поемащ изцяло отговорност пред Клиентите за срок, качество и цена на строителните и ремонтните работи. Компанията е утвърдена в жилищното и обществено строителство на високо ниво и нашите завършени проекти говорят сами за това. В този сектор фирмата предлага високотехнологично, бързо и сигурно строителство с качествени строителни материали и техника на реномирани марки. Извършваме цялостно изграждане на жилищни и обществени сгради.


Our Values


VISION: СТРОЙРЕМОНТ 2020 ЕООД е специализирана и в пътното строителство, транспортната инфраструктура - пътища, улици, тротоари и алеи, текущ ремонт, зимно поддържане и възстановителни работи на пътни обекти, вертикални планировки, озеленяване и благоустройство, водоснабдителни, водопроводни и канализационни мрежи, отдаване под наем на специализирана механизация и самосвали. Имаме капацитет за доставка и полагане на всички видове асфалтови смеси, тротоарни плочки, паркинг елементи, уни паваж, градински и пътни бордюри и други. Разнообразната собствена механизация позволява маневреност и експедитивност в извършването на разнообразните строително монтажни дейности при изграждането на вертикални планировки, асфалтиране, канализация, изкопи, насипи пътно строителство и други.
Безплатен оглед от техническо лице и изготвяне на оферта.

УСЛУГИ

Какво предлагаме


Строителство

Lorem ipsum dolor sit amet..

Асфалтиране

Lorem ipsum dolor sit amet..

JOB DONE

Lorem ipsum dolor sit amet..

Проекти


Част от нашите проекти

КОНТАКТИ


Свържете се с нас

София, България
+359889870771
[email protected]